Wybrane tłumaczenia inne

Polskie symbole

Aktualizacja rozdziałów. Książka wydana przy współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Tłumaczenie na język angielski.

Współczesna Polska

Tłumaczenie na język angielski.