Prace naukowe & magisterskie

Wybrane prace naukowe i streszczenia prac magisterskich:

 

– Porównanie efektów pobudzania nasion buraka cukrowego z zastosowaniem różnych substancji stałych

– Zasady chowu zwierząt w gospodarstwie ekologicznym

– Wpływ typu krzyżowania pokolenia rodzicielskiego na wyniki końcowe stacjonarnych prób dzielności klaczy polskich ras półkrwi

– Czy warto używać w hodowli labradorów reproduktory z certyfikatem użytkowości?

– Pokąsania ludzi przez psy w Polsce

– Kryteria wyboru psa towarzyszącego