Wybrane prace naukowe i streszczenia prac magisterskich:

  • Porównanie efektów pobudzania nasion buraka cukrowego z zastosowaniem różnych substancji stałych
  • Zasady chowu zwierząt w gospodarstwie ekologicznym
  • Wpływ typu krzyżowania pokolenia rodzicielskiego na wyniki końcowe stacjonarnych prób dzielności klaczy polskich ras półkrwi
  • Czy warto używać w hodowli labradorów reproduktory z certyfikatem użytkowości?
  • Pokąsania ludzi przez psy w Polsce
  • Kryteria wyboru psa towarzyszącego